Οι προσφερόμενες υπηρεσίες ποικίλουν. Ο βασικότερος όμως σκοπός μας είναι η κάθε  υπηρεσία να έχει εξατομικευμένο χαρακτήρα. Η παρακάτω λίστα περιέχει τα βασικότερα. Για μεμονωμένες περιπτώσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤHΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ CIS
Show More
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΠΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ & ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Show More
SKYPE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
OART Λογαριασμός
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ & ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
από £50 / μήνα

Α Πακέτο

Για επιχειρήσεις με σύνολο εσόδων λιγότερο από £ 50 χιλ.

*Μόνο για αυτοαπασχολούμενους

ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Μηνιαία τήρηση βιβλίων
Φορολογική Δήλωση Φ.Π.
Βασικός Online Λογαριασμός (
OART)
Μηνιαίες Skype Συνεδριάσεις
Απεριόριστες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
-
-
-
-
-
-
-

£50/μήνα

Από:

Β Πακέτο

Για επιχειρήσεις με σύνολο εσόδων λιγότερο από £ 80 χιλ.

ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Μηνιαία τήρηση βιβλίων
Φορολογική Δήλωση Φ.Π.
Βασικός Online Λογαριασμός (
OART)
Μηνιαίες Skype Συνεδριάσεις
Απεριόριστες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Εταιρικώς Φόρος & Ετήσιοι λογαριασμοί
Ενημέρωση Εταιρικού Προφίλ
Έγγραφα Μερισμάτων
-
-
-
-

£100/μήνα

Από:

Γ Πακέτο

Για επιχειρήσεις με σύνολο εσόδων λιγότερο από £ 250 χιλ.

ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Μηνιαία τήρηση βιβλίων
Φορολογική Δήλωση Φ.Π.
Βασικός Online Λογαριασμός (
OART)
Μηνιαίες Skype Συνεδριάσεις
Απεριόριστες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Εταιρικώς Φόρος & Ετήσιοι λογαριασμοί
Ενημέρωση Εταιρικού Προφίλ
Έγγραφα Μερισμάτων
Διαχείριση Μηνιαίου Μισθολογίου
-
-
-

£150/μήνα

Από:

Δ Πακέτο

Για επιχειρήσεις με σύνολο εσόδων λιγότερο από £ 350 χιλ.

ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Μηνιαία τήρηση βιβλίων
Φορολογική Δήλωση Φ.Π.
Βασικός Online Λογαριασμός (
OART)
Μηνιαίες Skype Συνεδριάσεις
Απεριόριστες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Εταιρικώς Φόρος & Ετήσιοι λογαριασμοί
Ενημέρωση Εταιρικού Προφίλ
Έγγραφα Μερισμάτων & Συνεδριάσεων
Διαχείριση Μηνιαίου Μισθολογίου
Τριμηνιαία Διαχείριση ΦΠΑ

MTD Διαχείριση 
-

£175/μήνα

Από:

PREMIUM

Για επιχειρήσεις με σύνολο εσόδων λιγότερο από £ 2.5 εκ.

ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Μηνιαία τήρηση βιβλίων
Φορολογική Δήλωση Φ.Π.
Βασικός Online Λογαριασμός (
OART)
Μηνιαίες Skype Συνεδριάσεις
Απεριόριστες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Εταιρικώς Φόρος & Ετήσιοι λογαριασμοί
Ενημέρωση Εταιρικού Προφίλ
Έγγραφα Μερισμάτων & Συνεδριάσεων
Διαχείριση Μηνιαίου Μισθολογίου
Τριμηνιαία Διαχείριση ΦΠΑ

MTD Διαχείριση 
Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων

£300/μήνα

Από:

Υπηρεσίες Με Τη Μεγαλύτερη Ζητηση

Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος, 2019

TOP 5

 

Φορολογικη Δηλωση (SA)

Γ Λογιστικό Πακέτο

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (φορολογικά)

Σύσταση Εταιρείας

Κλείσιμο βιβλίων + CT600 (μόνο)

35% | αρχικη τιμη: £100

29% | αρχικη τιμη: £150

20% | αρχικη τιμη: £50 / 2 ώρες

10% | αρχικη τιμη: £125

6% | αρχικη τιμη: £350

Cloud Accounting
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
Λογιστικές υπηρεσίες στην Αγγλία

© 2016 - 2021 by UPECO LTD