Οι προσφερόμενες υπηρεσίες ποικίλουν. Ο βασικότερος όμως σκοπός μας είναι η κάθε  υπηρεσία να έχει εξατομικευμένο χαρακτήρα. Η παρακάτω λίστα περιέχει τα βασικότερα. Για μεμονωμένες περιπτώσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤHΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ CIS
Show More
Show More
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΠΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ & ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Show More
SKYPE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
OART Λογαριασμός
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ & ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
από £50 / μήνα

Για επιχειρήσεις με σύνολο εσόδων λιγότερο από £ 50 χιλ.

*Μόνο για αυτοαπασχολούμενους

Α Πακέτο

ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Μηνιαία τήρηση βιβλίων
Φορολογική Δήλωση Φ.Π.
Βασικός Online Λογαριασμός (
OART)
Μηνιαίες Skype Συνεδριάσεις
Απεριόριστες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
-
-
-
-
-
-
-

£50/μήνα

Από:

Για επιχειρήσεις με σύνολο εσόδων λιγότερο από £ 80 χιλ.

Β Πακέτο

ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Μηνιαία τήρηση βιβλίων
Φορολογική Δήλωση Φ.Π.
Βασικός Online Λογαριασμός (
OART)
Μηνιαίες Skype Συνεδριάσεις
Απεριόριστες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Εταιρικώς Φόρος & Ετήσιοι λογαριασμοί
Ενημέρωση Εταιρικού Προφίλ
Έγγραφα Μερισμάτων
-
-
-
-

£100/μήνα

Από:

Για επιχειρήσεις με σύνολο εσόδων λιγότερο από £ 250 χιλ.

Γ Πακέτο

ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Μηνιαία τήρηση βιβλίων
Φορολογική Δήλωση Φ.Π.
Βασικός Online Λογαριασμός (
OART)
Μηνιαίες Skype Συνεδριάσεις
Απεριόριστες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Εταιρικώς Φόρος & Ετήσιοι λογαριασμοί
Ενημέρωση Εταιρικού Προφίλ
Έγγραφα Μερισμάτων
Διαχείριση Μηνιαίου Μισθολογίου
-
-
-

£150/μήνα

Από:

Για επιχειρήσεις με σύνολο εσόδων λιγότερο από £ 350 χιλ.

Δ Πακέτο

ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Μηνιαία τήρηση βιβλίων
Φορολογική Δήλωση Φ.Π.
Βασικός Online Λογαριασμός (
OART)
Μηνιαίες Skype Συνεδριάσεις
Απεριόριστες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Εταιρικώς Φόρος & Ετήσιοι λογαριασμοί
Ενημέρωση Εταιρικού Προφίλ
Έγγραφα Μερισμάτων & Συνεδριάσεων
Διαχείριση Μηνιαίου Μισθολογίου
Τριμηνιαία Διαχείριση ΦΠΑ

MTD Διαχείριση 
-

£175/μήνα

Από:

Για επιχειρήσεις με σύνολο εσόδων λιγότερο από £ 2.5 εκ.

PREMIUM

ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Μηνιαία τήρηση βιβλίων
Φορολογική Δήλωση Φ.Π.
Βασικός Online Λογαριασμός (
OART)
Μηνιαίες Skype Συνεδριάσεις
Απεριόριστες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Εταιρικώς Φόρος & Ετήσιοι λογαριασμοί
Ενημέρωση Εταιρικού Προφίλ
Έγγραφα Μερισμάτων & Συνεδριάσεων
Διαχείριση Μηνιαίου Μισθολογίου
Τριμηνιαία Διαχείριση ΦΠΑ

MTD Διαχείριση 
Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων

£300/μήνα

Από:

 
Cloud Accounting
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle

© 2016 - 2020 by UPECO LTD