Κατανοήστε το PAYE & Payslip.


Δεν έχει σημασία αν είναι το πρώτο σας Payslip ή αν ήδη εργάζεστε για μεγάλο χρονικό διάστημα - Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να έχετε τουλάχιστον μια γενική εικόνα και να καταλαβαίνετε τι περιέχει το Payslip σας αναφορικά με τις πληροφορίες εντός αυτού. Σε αυτό το σύντομο άρθρο, θα σας δώσουμε μια σύντομη και γενική εικόνα επι του θέματος.

Εάν είστε υπάλληλος σε μια εταιρεία, θα λαμβάνετε ένα έντυπο πληρωμής από τον εργοδότη σας - Payslip (ηλεκτρονικό ως επί το πλείστον) , όπου όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τον μισθό σας θα εμφανίζονται σε αυτό. Ο εργοδότης σας διαχειρίζεται το PAYE, το οποίο είναι ένα σύστημα, μέσω του οποίου το HMRC εισπράττει το φόρο εισοδήματος και τις ασφαλιστικές συνεισφορές από την απασχόληση σας.

Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα σε λεπτομερή και γραπτή ανάλυση πληρωμής - πριν ή έως την ημέρα πληρωμής. Ωστόσο, έχετε υπόψη σας ότι αυτό δεν ισχύει για ανεξάρτητους εργολάβους ή άτομα που εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες (Self-employed).

Οι πληροφορίες που πρέπει να περιέχει ένα φύλλο πληρωμής (Payslip) είναι:

- Ακαθάριστες αποδοχές (Gross pay). - Τα ποσά κρατήσεων που αλλάζουν από πληρωμή σε πληρωμή. - Το συνολικό ποσό οποιωνδήποτε πάγιων κρατήσεων (total amount of any fixed deductions). - Το συνολικό καθαρό ποσό (take-home). - Το ποσό και η μέθοδος των επιμέρους πληρωμών. - Ο Φορολογικός σας κωδικός (Tax code). - Ο αριθμός της Εθνικής Ασφάλισής σας (National Insurance number). - Η μονάδα μέτρησης της πληρωμής σας (ετήσια, ωριαία ...).

Πρέπει να γνωρίζεται πως τα Payslips σας είναι πολύ σημαντικά έγγραφα και πρέπει να φυλάσσονται για δύο κύριους λόγους - την τήρηση αρχείων και ως αποδείξεις εσόδων σας.

Για καλύτερη κατανόηση του Payslip, δείτε την παρακάτω εικόνα. Για περισσότερα σχετικά με το θέμα του PAYE, επισκεφθείτε το GOV.UK.

#PAYE #Payslip

© UPECO LTD
Cloud Accounting
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
Λογιστικές υπηρεσίες στην Αγγλία

© 2016 - 2021 by UPECO LTD